Nasz adres
Przedsiębiorstwo Techniczne
"VERSO" Sp. z o.o.
z siedzibą w Bytomiu
ul. Celna 9
41-906 Bytom
tel. 32 281 49 54

więcej...


Surowce wtórne

Firma Verso skupuje i odbiera od Klientów różne surowce wtórne, wystawiając Karty Przekazania Odpadu bądź, w razie potrzeby, Karty Recyklingu i Odzysku. Odbieramy surowce samochodami dostawczymi, ciężarowymi lub hakowcami, w zależności od potrzeb Klientów.

MAKULATURA
Firma skupuje i sprzedaje ten cenny dla środowiska surowiec, którym jest makulatura.
Skupujemy kartony, tekturę, papier, gazety, książki i inne wyroby z tektury i papieru.
Pozyskana makulatura jest sortowana, belowana i transportowana do zakładów zajmujących się jej odzyskiem i recyklingiem, a następnie ponownie wprowadzana do obrotu.

FOLIA
Skupujemy folie wszelkich rodzajów, np. LDPE transparentną, LDPE kolorową, folię PET i inne. Zebrana folia jest sortowana, belowana i przerabiana na granulat do ponownego wykorzystania.

BUTELKI PET
Zbieramy i skupujemy butelki PET w czterech rodzajach: białe, niebieskie, zielone i mix.
Zebrane butelki PET są następnie belowane i przerabiane na granulat do ponownego wykorzystania.

PCV TWARDE
Zbieramy i skupujemy różne rodzaje odpadów PCV, np. zderzaki samochodowe, odpady poprodukcyjne, obudowy sprzętu, pojemniki itp.

SZKŁO
Firma nasza odbiera od Klientów szkło zarówno bezbarwne (białe), jak i kolorowe. Zbieramy różne rodzaje i odmiany szkła opakowaniowego (butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach itp.) oraz szkła płaskiego (szyby okienne, samochodowe i inne.

PALETY I ODPADY DRZEWNE
Skupujemy i odbieramy różne rodzaje drewna oraz elementy drewnopodobne. Zbieramy:

  • zużyte bądź uszkodzone palety i inne opakowania z drewna (skrzynki, klatki itp.), a także odpady poprodukcyjne z produkcji drzewnej lub meblarskiej,
  • drewno leśne i jego odpady (z wyrębów, przycinek miejskich itp.), gałęzie itp.

Pozyskany surowiec jest przerabiany na zrębki i trociny i zagospodarowany do produkcji biomasy.

GUMA I WYROBY GUMOWE
Zbieramy również opony samochodowe, jak i opony innego sprzętu, taśmy przenośnikowe, uszczelki gumowe i inne. Zebrany surowiec przekazujemy do dalszego przetworzenia.

INNE SUROWCE WTÓRNE (paski opakowaniowe, zużyte opakowania typu Big-Bag, worki i inne tkaniny oraz wiele innych surowców).

VERSO VERSO VERSO